Bevaka
Passion: Framtidens städer

Oceanix City – den flytande staden med 10 000 invånare OCEANIX/BIG-Bjarke Ingels Group
Passion: Framtidens städer

Den flytande staden – en realistisk vision?

Klimatförändringarna innebär en stor oro för att många av världens stora städer delvis kan hamna under vatten i framtiden. Samtidigt börjar det i många stadskärnor ta slut på platser att bygga nya bostäder på. Nu har FN via sitt organ UN-Habitat – som forskar kring bland annat hållbar stadsutveckling – därför gått in och stöttat ett projekt där man tittar närmare på möjligheten att skapa flytande städer, skriver BBC.

Projektet drivs av bolaget Oceanix, MIT-universitetet i Boston och forskningssällskapet The Explorers Club. Tillsammans har man tagit fram ett exempel på en stad kallad Oceanix City som är baserad på en grupp med hexagonala plattformar som tillsammans hyser 10 000 invånare.

– Det finns redan tusentals hus av det här slaget i Nederländerna och på andra håll i världen. Nu är det bara en fråga om att skala upp det och skapa integrerade system och samhällen, säger Mach Collins Chen som är vd för Oceanix till BBC.

Han menar att planerna är fullt realistiska och att det största hindret är mentalt.

– Termen ”flytande stad” gör människor nervösa, säger Chen, och påpekar att många upplever det som obehagligt med något som skulle kunna flyta iväg.

Flytande städer kräver förstås mängder av annorlunda lösningar. Oceanix City har till exempel inte någon traditionell sophantering med sopbilar. Istället används pneumatiska tuber som skickar avfallet till en sorteringsstation där det avgörs vad som kan återanvändas. En annan intressant lösning är burar monterade i vattnet under plattformarna som fångar in musslor och alger som kan användas som mat. Alla byggnader föreslås även vara producerade i hållbara material som bambu och timmer, skriver Business Insider i en artikel om projektet.

3 maj
Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Vertikala växthus kan förse våra städer med mat

I och med urbaniseringen så kommer det i framtiden att bli svårt att förse världens städer med mat. Runt fyra procent av jordens yta är odlingsbar, men används redan idag för att producera 93 procent av all mat. En potentiell lösning på problemet skulle kunna vara växthöghus mitt i städerna, skriver The Guardian i en längre artikel om saken.

Att odla på höjden kan tiodubbla antalet grödor som man kan få fram på den markyta som ett växthöghus tar i anspråk. Dessutom innebär ett centralt läge att man inte behöver transportera grödorna särskilt långt, något som gör processen med att tillhandahålla mat i städerna både billig och miljövänlig. Det svensk-amerikanska innovationsföretaget Plantagon jobbade tidigare med just det här konceptet, och ett första svenskt växthöghus planerades i Linköping innan bolaget gick i konkurs 2019. Men på andra håll i världen – bland annat i Singapore, München, London och Chicago testas växthöghus redan för fullt.

En annan variant på samma tema är att odla i underjordiska växthus, men det kräver stora mängder elektricitet för belysningen, vilket än så länge har gjort att konceptet inte fått samma genomslag.

Den Londonbaserade arkitekten och författaren Carolyn Steel menar att det framför allt är grönsaker snarare än spannmålsprodukter som tjänar på att närodlas i anläggningar i städerna. Detta då grönsaker är ungefär 200 gånger så värdefulla per kilo som spannmål.

– Varför odla spannmål i staden när den kan odlas tre mil bort och sedan ligga i en butik i tre år. Butiker som säljer spannmålsprodukter är ju en av grundanledningarna till att städer ens finns, konstaterar hon i The Guardian.

2 maj
Övervakningsutrustning för städer är en marknad som frodas just nu. Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Storebror ser dig – vardag i morgondagens metropoler

Terrordåd och spridningen av sjukdomar är några av de företeelser som har gjort världen till en annorlunda plats än vad den var för bara ett par decennier sedan. Att det här har börjat märkas i form av en ökad övervakning på många håll, inte minst i världens storstäder, har sannolikt inte undgått någon vid det här laget. Och mycket pekar just nu på att olika former av övervakningssystem är något som allt fler storstadsbor kommer att få vänja sig vid.

Sajten Smart Cities World konstaterar i en artikel från januari i år att den globala marknaden för övervakningsutrustning för stadsmiljöer var värd motsvarande 65 miljarder kronor år 2018, en siffra som beräknas växa lavinartat till 195 miljarder kronor år 2023. Ökningen är betydligt högre just i den här specifika delen av segmentet än om man tittar på marknaden för övervakningsutrustning rent generellt.

Det handlar till stor del om fast videoövervakning med så kallade CCTV-system, men mobila lösningar som kroppskameror och sensorer som till exempel kan fånga upp ljudet av skottlossningar växer också snabbt, då städer runt om i världen i allt högre utsträckning utrustar sina polismyndigheter med sådan teknologi. Det framgår av en rapport från analysfirman Berg Insight.

Den största marknaden för den här typen av utrustning är i dag Asien, och kinesiska städer dominerar även just nu när det handlar om övervakning av allmänheten. Men en lista över världens mest övervakade städer som tagits fram av Comparitech visar att såväl London som Atlanta nu har tagit sig in på topp tio.

1 maj
Små kompakta singlehushåll – något vi får se mer av i framtiden Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Små bostäder med extra allt – singelhushållen ökar

Att bo ensam är långt ifrån ovanligt här i Sverige. Faktum är att vi sticker ut rejält om man jämför med resten av världen. Med 38 procent ensamboende så har vi den klart största andelen ensamhushåll i Europa.

Ensamboende är betydligt vanligare i jämställda länder med starka välfärdssystem, konstaterar Eric Klinenberg, som är professor i sociologi vid New York University i en intervju med tidskriften Forskning & Framsteg. Han tror också att det här är något vi lär få se mer av i framtidens städer.

Urbaniseringen eldar på fenomenet, och i en stor stad är det dessutom smidigt att hitta både andra ensamboende och singlar att umgås med, menar Klinenberg.

Även i USA har man sett en radikal ökning av antalet ensamhushåll, skriver tankesmedjan Movium i en artikel om saken. 1950 levde bara nio procent av amerikanerna i ensamhushåll. 2011 hade den siffran ökat till 28 procent.

Att ensamboende ökar i städerna speglar ett skifte i värderingar, skriver sajten Propmodo. Det handlar framför allt om att unga karriärsfokuserade människor väljer att satsa på sina jobb och ett socialt liv utanför hemmet snarare än på en klassisk kärnfamilj. Och det påverkar i sin tur bostadsproduktionen. Konceptet med små så kallade ”mikrolägenheter” är på uppgång, skriver Propmodo.

Centrala lägen, tillgång till bra uppkoppling och bekvämligheter som gym och kontorsplatser i bostadshuset är andra aspekter som väger tungt i valet av bostad, och förutspås därför bli egenskaper vi får se mer av när det gäller bostäder i framtidens storstäder, enligt en artikel i Forbes. Ensamhushållen ”är villiga att offra yta till förmån för den här typen av egenskaper, speciellt om husen även erbjuder utrymmen där man kan arbeta och umgås tillsammans”, skriver Forbes.

30 apr
Moskva är en av framtidens ”toppstäder” enligt konsultfirman AT Kearney. Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Här är städerna som är viktigast i världen 2035

I diskussionen om framtidens städer talar man ofta om befolkningsmängden, men inte lika ofta om vilka städer som kommer att ha störst inflytande när det gäller ekonomi och innovation, eller när det handlar om att erbjuda invånarna ett bra liv.

Business Insider uppmärksammar att den Chicagobaserade konsultfirman AT Kearney har tittat på alla de här delarna, och med utgångspunkt från det tagit fram en lista på de städer som man anser kommer att vara morgondagens ”toppstäder”. Stockholm placerar sig på en niondeplats (klart högst av de nordiska huvudstäderna) och på första plats hamnar San Francisco, som följs av New York och Paris. AT Kearny skriver att innovationsnivån i den amerikanska ”techhuvudstaden” innebär att man sannolikt kommer att trona högst på listan under många år.

Visual Capitalist skriver om en undersökning som Oxford Economics låtit genomföra, där man tittat på vilka städer som kommer att vara ”de viktigaste i världen” år 2035, både när det handlar om ekonomins storlek och den förväntade tillväxten.

När det gäller den förstnämnda parametern så placerar sig New York i topp före Tokyo, Los Angeles, London, Shanghai, Peking, Paris, Chicago, Guangzhou och Shenzhen.

När det gäller tillväxten ser det annorlunda ut. Där hamnar indiska Bangalore högst med en förväntad årlig tillväxt på 8,5 procent. Dhaka kommer på andraplats och följs av Bombay, Delhi, Shenzhen, Jakarta, Manilla, Tianjin, Shanghai och Chongqing.

Visual Capitalist påpekar att mycket fortfarande kan komma att förändras när det gäller de variabler som ligger till grund för prognosen.

29 apr
Vincent Callebaut ligger bakom många spännande idéer på området. Vincent Callebaut Architectures (pressbild)
Passion: Framtidens städer

Ekoarkitektur – hållbar idé eller knasig vision?

Enstaka byggnader som ser ut som hybrider av växthus och bostadshus har redan dykt upp på olika håll i världen, bland annat i Singapore och Taipei. Men företeelsen – som kan sorteras in under begreppet ekoarkitektur – har framför allt manifesterats i form av futuristiska bilder signerade arkitektbyråer, som gärna puffar för konceptet när man skissar på framtidens bostäder. Men vad är det här för typ av byggnader, egentligen?

Det rör sig om byggnader som dels är byggda i material som kräver mindre energi att ta fram än betong och stål, som ofta har solceller och vindkraftverk på taken och som inte sällan är klädda i gröna växter som slingrar sig runt balkongerna.

Nätmagasinet Omvärlden skriver i en artikel att de mest visionära och futuristiska utkasten på det här området fortfarande befinner sig på ritbordsstadiet. Inte minst den belgiske arkitekten Vincent Callebaut har gjort sig känd för skisser på tornliknande byggnader som till exempel har alger inneslutna i glas som omvandlar solenergi till biobränsle.

Callebaut har även föreslagit ett 32-våningshus i den filippinska metropolen Cebu under projektnamnet ”Rainbow Tree”, skriver sajten Designboom. Huset, som är byggt i timmer, har balkonger designade för olika former av odling och generar inte några växthusgaser.

Inhabitat skriver att huset dessutom kommer att hysa en ekologiskt hållbar fiskodling samt en fruktodling, som tillsammans ska kunna generera två kilo mat i veckan till varje hushåll i huset. Byggnaden kommer utöver bostäder även att bestå av kontorslokaler.

Svenska arkitekter, stadsplanerare och andra experter är en aning skeptiska till att liknande projekt kan bli aktuella i Sverige.

– Människor vill inte bo i träd eller på öar som flyter omkring hur som helst, säger Elin Andersdotter Fabre, projektledare för tankesmedjan Global Utmanings program för hållbara städer till Omvärlden.

Hon tror att vi lever ungefär så som vi vill idag, och menar att framtiden snarare kommer att kännetecknas av städer utan bilberoende.

Hon får medhåll av Torleif Falk som är stadsarkitekt i Stockholm, som tror mer på lågenergihus och att digitaliseringen kommer att medföra de största förändringarna när det gäller miljövänliga hus.

29 apr
Världens största städer om 80 år är mer än dubbelt så stora som dagens största städer. Shutterstock
Passion: Framtidens städer

88 miljoner bor i världens största stad år 2100

Tokyo, med sina nästan 36 miljoner människor i storstadsområdet, är i dag den i särklass största staden på planeten. Men år 2100 finns den japanska huvudstaden inte ens med på tio i topp. Åtminstone om man tittar på den forskning som Global Cities Institute har genomfört där man studerat urbaniseringen på olika håll i världen. Det skriver Newsweek.

Det är istället Nigerias huvudstad Lagos som förväntas vara världens största stad om 80 år. Storstadsområdet är redan i dag det snabbast växande i världen och Lagos har fått rollen som västra Afrikas finans- och handelscentrum. Inte mindre än 88,3 miljoner människor förväntas bo i staden år 2100, uppger sajten B1M som hänvisar till en FN-prognos.

På andra plats hittas ännu en afrikansk stad, närmare bestämt Kongo-Kinshasas huvudstad Kinshasa, som beräknas ha 83,5 miljoner invånare om 80 år. Redan i dag har staden övertagit Paris roll som världens största franskspråkiga stad.

Och Afrika är också den kontinent som representeras på listans tredje plats, då Tanzanias största stad Dar es-Salaam – till följd av sin roll som en av Afrikas viktigaste hamnstäder och genom att vara ett slags ”port till kontinenten” – beräknas ha 73,7 miljoner invånare år 2100. 

De tio största städerna år 2100 enligt FN

 1. Lagos, Nigeria (88,3 miljoner)
 2. Kinshasa, Kongo (83,5 miljoner)
 3. Dar es-Salaam, Tanzania (73,7 miljoner)
 4. Bombay, Indien (67,2 miljoner)
 5. Delhi, Indien (57,3 miljoner)
 6. Khartoum, Sudan (56,6 miljoner)
 7. Niamey, Niger (56,1 miljoner)
 8. Dhaka, Bangladesh (54,3 miljoner)
 9. Kolkata, Indien (52,4 miljoner)
 10. Kabul, Afghanistan (50,3 miljoner)
29 apr
En uppkopplad stad är en smartare stad. Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Den smarta staden – innovativ och uppkopplad

Du kanske har hört begreppet ”smarta städer” någon gång och funderat kring vad som egentligen menas med det? Något förenklat kan konceptet beskrivas som städer som med hjälp av digitalisering förbättrar livskvalitén, konkurrenskraften och effektiviteten i stadens funktioner.

Man kan likna konceptet vid det smarta hemmet, fast i betydligt större skala. I den smarta staden används tekniken för att förbättra när det gäller exempelvis vård, skola och transport.

Det är primärt med hjälp av uppkopplade enheter (allt från trafikljus till tunnelbanespärrar och papperskorgar) som man kan automatisera olika flöden och hjälpa invånarna ta informerade beslut, bland annat via appar i sina smartphones. Ett exempel är hur man kan anpassa turtätheten i kollektivtrafiken baserat på människors rörelsemönster. Ett annat är hur man kan optimera sophämtning eller leda om trafik efter hur situationen ser ut.

Forskningsinstitutet McKinsey Global Institute skriver i en rapport att den här typen av applikationer kan förbättra livskvalitén med mellan 10 och 30 procent när det handlar om nyckelområden som hälsa och säkerhet.

Enligt IT-bolaget Gemalto kommer smarta städer att bli ett måste till följd av den kraftiga globala urbaniseringen. Runt 2,5 miljarder människor kommer att flytta till städer under de kommande tre decennierna, och att effektivisera alla aspekter av det vardagliga livet kommer att vara nödvändigt för att det inte ska uppstå kaos.

Kritiken mot smarta städer handlar oftast om riskerna för cyberattacker av olika slag, men också om att datainsamlingen skulle kunna utgöra ett hot mot människors integritet, skriver Computerworld.

En annan aspekt, som Telia och konsultföretaget Arthur D Little har tittat närmare på, är att mindre städer riskerar att hamna på efterkälken och att de i framtiden därmed skulle riskera att avfolkas i högre utsträckning än i dag.

– De som bor i de städerna blir kanske inte lika digitalt integrerade som befolkningen i större städer och om man inte utbildar äldre i den nya tekniken så kanske de inte får någon relation alls till samhället, säger Magnus Leonhardt, som är strategi- och innovationschef på Telia till TT.

29 apr
Shoppingrobotar kan bli allt vanligare i framtidens gallerior. Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Framtidens köpcentrum: Få butiker – mer underhållning

Det klassiska shoppingcentret för till stora delar en tynande tillvaro i spåren av e-handelns utbredning. Efter att segment som böcker och teknik länge haft det kämpigt står kläder och skor på tur när det handlar om den så kallade butiksöden, spår Handelns utredningsinstitut (HUI) i en rapport från februari.

Exakt hur det här påverkar framtidens shoppingvanor råder det en viss oenighet om, men att just shoppingcentren i våra städer kommer att se annorlunda ut i framtiden till följd av ett förändrat beteendemönster bland konsumenterna råder det däremot inget tvivel om, skriver M3 i en artikel om framtidens städer.

Flera bedömare, däribland konsultfirman AT Kearney och affärsmarknadskonsulten och psykologen Paco Underhill, menar att framtidens shoppingcenter sannolikt kommer att tvingas fokusera mer på upplevelser och på personligt anpassad shopping. Underhill tror till exempel att robotar som har koll på våra mått och preferenser kommer att assistera oss i morgondagens gallerior. 

Forbes skriver att butiksvärlden befinner sig vid ett vägval, där man menar att det krävs mod för att ta klara av de framtida utmaningarna. Man hänvisar till en rapport från AT Kearney där man talar om Consumer Engagement Spaces (CES), det vill säga att butiker slutar använda sina lokaler som ett sätt att trycka ut mängder av varor och istället fokuserar på att locka till sig kunderna med utgångspunkt i deras behov och intressen. Underhållning och upplevelser kommer med andra ord att vara överordnat klassisk butiksverksamhet.

”Den stora utmaningen för köpcentrum är att se butiksytan i ett nytt ljus, inte som en plats där man kopplar ihop kunder med varor, utan som en plats där människor engagerar sig i varumärken, upplevelser, underhållning och där man till och med bor och arbetar”, skriver författarna bakom rapporten.

27 apr
En betydligt vanligare syn i städer inom bara några år? Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Drönare kan revolutionera leveranser och tjänster

Är det någon teknologi som många bedömare menar att vi kommer att få se mer av i framtidens städer så är det drönare. Drönare används redan i dag i delar av världen för att bland annat leverera olika slags produkter och dela ut post, även om det så här långt mest handlar om experimentverksamhet.

Men enligt den New York-baserade arkitekten och arkitekturprofessorn Evan Rawn så kan just drönare komma att användas betydligt mer frekvent och på fler sätt i morgondagens städer, förutsatt att man lyckas lösa några av de tekniska utmaningar som finns. Det handlar inte minst om att få drönarna att flyga smart och kunna analysera sin omgivning bättre än i dag.

Förutsatt att de bitarna faller på plats spår Rawn att drönare kommer att användas till allt från att leverera mat och varor till att putsa fönster på höga hus.

Designern och urbanisten Liam Young säger till sajten City Lab att mängden drönare som surrar ovanför framtidens gator kommer att kräva en del nytänkande när det gäller infrastrukturen för flygande trafik.

– När tjänster och varor levereras till människor på olika höjdnivåer så kan man inte ha städer som är planerade kring bottenvåningarna på husen. Byggnader måste anpassas till de visuella signaler och parametrar som drönare designats för att reagera på, säger Young.

En annan konkret följd som det här enligt Young skulle kunna få är att man förser varje våning på en byggnad med landnings- och laddningsplatser för drönare.

Den Londonbaserade industridesignfirman Priestman Goode har producerat en uppmärksammad film som visar hur användandet av drönare kan te sig i morgondagens städer. I filmen lyfter och landar drönare på allt från båtar till byggnader samt plockar upp och levererar paket i farten i en framtida version av Hongkong.

26 apr